Jag har länge engagerat mig i Barncancerfonden

Barn och cancer hör inte ihop. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver.

Mälarbadens Naprapatklinik Foppa Forsberg

Jag har varit styrelseledamot för Barncancerfonden Stockholm Gotland

Barncancerfonden Stockholm Gotlands uppgift är att informera och ge stöd till de som drabbas av barncancer och att bedriva påverkansarbete för att hela tiden säkerställa den bästa vården och de bästa möjligheterna för barnen. Jag har länge suttit som ledamot i styrelsen och nu är jag volontärt engagerad i Barncancerfondens event och psykosociala verksamhet. Min fördel är att jag har många kontakter och alltid kan sy ihop olika intressanta event för våra medlemmar, barn och familjer. 

Föreningens verksamhet drivs enligt väl planerade och riktade insatser

  • Omfattande familjekontakt och trivselverksamhet på sjukhusen.
  • Familjeaktiviteter och evenemang utanför sjukhusen.
  • Stödgrupper, t ex ungdomsgrupp, syskonstöd och stöd till de som förlorat sitt barn.
  • Informationsarbete gentemot skolor och andra instanser som familjerna kommer i kontakt med.
  • Påverkansarbete genom att delta i olika fokusgrupper och samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer.
  • Manifestationer och insamlingar, både till egen verksamhet samt till forskning genom att samarbeta med Barncancerfonden.

Idag finns det sex föreningar i Sverige, indelade i olika geografiska områden. Till Stockholmsföreningen tillhör förutom Stockholm med omnejd även Gotland. De sex föreningarna arbetar tillsammans i vissa frågor och har en gemensam fond, Barncancerfonden. Genom fonden stöds forskningen kring barncancer i Sverige. På så sätt bidrar föreningarna till att fler barn kan botas från cancer.

Samverkans- och påverkansarbete

Föreningen är aktivt representerad i olika typer av viktiga fokusgrupper och deltar i samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer.

De allra flesta av Barncancerfondens medlemmar har själva upplevt att få ett cancerbesked, oavsett som barn eller som anhöriga. Med vår samlade kunskap kan vi hjälpa de drabbade och med vår kompetens kan vi påverka och förändra vården, både regionalt och nationellt, för alla som drabbas. Föreningen har representanter som deltar i viktiga fokusgrupper och samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer. Vi arbetar dessutom helt ideellt och är oberoende.

Genom att delta i de olika grupperna och mötena kan vi, som vet hur det verkligen är att drabbas av barncancer, vara med och påverka hela vårdkedjan till det bättre. Det gäller alltifrån stöd till den insjuknade och familjen, utveckling av behandling och behandlingsmiljöer, bemötande, utbildningsstöd, habilitering och rehabilitering.

Läs mer på Barncancerfondens webbsida

Mälarbadens Naprapatklinik Foppa Forsberg

Kontakta mig här så ringer jag upp dig.

Kontaktformulär från hemsidan